Znamy składy komisji rekrutacyjnych

2 marca została podana do publicznej wiadomości informacja o przeprowadzeniu konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych placówek oświatowych w Gminie Choroszcz. Teraz poznaliśmy składy komisji, które ocenią kandydatów w konkursach na dyrektora Szkoły Podstawowej w Choroszczy oraz Przedszkola Samorządowego w Barszczewie. Aktualnie te stanowiska zajmują: Ewa Zawistowska (szkoła) oraz Agnieszka Krysiewicz (przedszkole).

Konkurs na Dyrektora SP w Choroszczy:

Andrzej Winncki –  przewodniczący Komisji Konkursowej, przedstawiciel Burmistrza Choroszczy
Dorota Tomicka – przedstawiciel Burmistrza Choroszczy
Ewa Łukaszewicz – przedstawiciel Burmistrza Chroszczy
Ewa Korecka – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Marta Kramkowska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Beata Ewa Wielgat –  przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Tomasz Hodun – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Anna Nowik – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Dorota Muczyńska – przedstawiciel Rady Rodziców
Tomasz Staszewski – przedstawiciel Rady Rodziców
Jarosław Kałmucki –  przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Agnieszka Rzeszewska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Konkurs na Dyrektora PS w Barszczewie:

Andrzej Winncki – przewodniczący Komisji Konkursowej, przedstawiciel Burmistrza Choroszczy
Dorota Tomicka – przedstawiciel Burmistrza Choroszczy
Ewa Łukaszewicz – przedstawiciel Burmistrza Chroszczy
Marta Kramkowska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Beata Ewa Wielgat – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Ewa Korecka – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Anna Monika Półkośnik – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Agnieszka Odyniec – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Edyta Guzowska – przedstawiciel Rady Rodziców
Iwona Kopczewska – przedstawiciel Rady Rodziców
Jarosław Kałmucki – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Agnieszka Rzeszewska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Dodaj komentarz