Znamy składy komisji rekrutacyjnych

16 stycznia została podana do publicznej wiadomości informacja o przeprowadzeniu konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych placówek oświatowych w Gminie Choroszcz. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Teraz poznaliśmy składy komisji, które ocenią kandydatów w konkursach na dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii oraz Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy Aktualnie te stanowiska zajmują: Monika Prejzner (szkoła) oraz Bożena Lenczewska (przedszkole).

Konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Choroszczy:

Andrzej Winncki – przewodniczący Komisji Konkursowej, przedstawiciel Burmistrza Choroszczy
Dorota Tomicka – przedstawiciel Burmistrza Choroszczy
Urszula Glińska – przedstawiciel Burmistrza Chroszczy
Olga Granacka – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Renata Malecka – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Agnieszka Postołowicz – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Janina Duliniec – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Anna Sokólska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Anna Szumowska – przedstawiciel Rady Rodziców
Marta Maleszewska – przedstawiciel Rady Rodziców
Jarosław Kałmucki – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Agnieszka Rzeszewska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotorii:

Andrzej Winnicki – przewodniczący Komisji Konkursowej, przedstawiciel Burmistrza Choroszczy
Dorota Tomicka – przedstawiciel Burmistrza Choroszczy
Urszula Glińska – przedstawiciel Burmistrza Chroszczy
Ewa Dmowska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Olga Granacka – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Renata Malecka – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty
Joanna Lawrenty – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Iwona Roszkowska – przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Ewelina Ostrowska – przedstawiciel Rady Rodziców
Anna Roszkowska – przedstawiciel Rady Rodziców
Jarosław Kałmucki – przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Agnieszka Rzeszewska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

Dodaj komentarz