Znakomite wyniki uczniów SP Choroszcz

W maju odbyły się egzaminy ósmoklasisty, które są przepustką do dalszej edukacji w szkołach ponadpodstawowych. Na początku lipca opublikowano wyniki i miło nam poinformować, że uczniowie Szkoły Podstawowej w Choroszczy osiągnęli wyniki wyższe dla każdego przedmiotu od średniej dla powiatu, województwa, a także całego kraju! Szczególnie duża różnica jest w językach rosyjskim i niemieckim. Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Choroszczy. 

 


JĘZYK  POLSKI

MATEMATYKA

JĘZYK ANGIELSKI

JĘZYK ROSYJSKI

JĘZYK NIEMIECKI

SZKOŁA CHOROSZCZ

67%

60%

68%

93%

75%

KRAJ

66 %

53%

66%

68%

53%

POWIAT

62%

53%

64%

60%

65%

WOJEWÓDZTWO

63%

54%

65%

69%

63%

Źródło: SP Choroszcz

Dodaj komentarz