Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Ważnym elementem naszej choroszczańskiej społeczności jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Choroszczy. Tereny spółdzielni na stałe są wpisane w nasz choroszczański krajobraz, a jest on chyba najbardziej zielony w całej Choroszczy. Naszym zdaniem informowanie o tym co się dzieje wokół spółdzielni jest sprawą ważną. Pokazał to temat Walnego Zebrania Członków z 2022 roku i planowane przez Burmistrza Choroszczy zmiany w sferze komunikacyjnej, o których mieszkańcy spółdzielni nie mieli pojęcia. Dowiedzieli się o tym za naszym pośrednictwem i odpowiednio zareagowali.

W ostatnim czasie nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej Spółdzielni. W składzie Rady Nadzorczej nie znajdziemy już Pani Izabeli Jeniec-Kardasz, która była przewodniczącą oraz członka rady Pana Marka Sokoła. Za te dwie osoby do składu Rady Nadzorczej weszli Panowie Adam Lenkiewicz oraz Stanisław Łempicki, którzy podczas wyborów w 2022 roku osiągnęli kolejne miejsce w głosowaniu. Nowym przewodniczącym Rady Nadzorczej został wybrany Pan Jacek Dąbrowski. 

Skład komisji rewizyjnej pozostał bez zmian, a w zarządzie niezmiennie pozostają Pan Adam Jakubowski (prezes) oraz Pani Małgorzata Popko (zastępca prezesa).

Aktualny skład Rady Nadzorczej:
Jacek Dąbrowski – przewodniczący
Irena Kosakowska-Kalata – sekretarz
Marcin Popławski
Maciej Zajkowski
Jan Romańczuk
Ewa Waszczuk
Monika Waszkiewicz
Stanisław Łempicki

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:
Marcin Popławski – przewodniczący
Ewa Waszczuk
Maciej Zajkowski

Źródło: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Dodaj komentarz