Zmiany w Miejskiej Komisji Wyborczej

Komisarz Wyborczy w Białymstoku I postanowieniem nr 34/2022 z dnia 21 października 2022 dokonał zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Choroszczy zarządzonych na dzień 27 listopada 2022 r. 

Do składu komisji weszli: Adam Kamieński, Daria Alicja Ostrowska oraz Małgorzata Witanowska. 

Aktualny skład Miejskiej Komisji Wyborczej:
1. Agnieszka Jaroszewicz, zgłoszona przez KWW ROBERT CHAŃKO ZGODA WSPÓŁPRACA ROZWÓJ
2. Adam Kamieński (Komisarz Wyborczy)
3. Ewa Łukaszewicz (Komisarz Wyborczy)
4. Jakub Malinowski, zgłoszony przez KWW ROBERT CHAŃKO ZGODA WSPÓŁPRACA ROZWÓJ
5. Krzysztof Malinowski, zgłoszony przez KWW ROBERT CHAŃKO ZGODA WSPÓŁPRACA ROZWÓJ
6. Daria Alicja Ostrowska (Komisarz Wyborczy)
7. Grzegorz Popko, zgłoszony przez KWW RAFAŁ TALIPSKI
8. Małgorzata Witanowska (Komisarz Wyborczy)
9. Maciej Zajkowski, zgłoszony przez KWW ROBERT CHAŃKO ZGODA WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

 

PEŁNA TREŚĆ POSTANOWIENIA

Dodaj komentarz