Zmiany w Gazecie w Choroszczy

Nieoficjalnie się dowiedzieliśmy od naszych informatorów z Redakcji Gazety w Choroszczy, że trwają intensywne prace nad zmianą tytułu oraz formuły Gazety w Choroszczy. W nowej odsłonie ma się znaleźć między innymi więcej informacji dotyczących mieszkańców, mają być publikowane relacje z obrad Rady Miejskiej, ogłoszenia o przetargach, konsultacjach społecznych, ale co najważniejsze będą mogły w niej się prezentować wszystkie grupy i organizacje. Mają też być objaśniane decyzje zarządu gminy, które są podejmowane każdego miesiąca. Ma być też więcej przestrzeni na teksty, które przesyłają mieszkańcy oraz organizacji. Mają one pojawiać się częściej, szybciej i bez pozamerytorycznej dyskryminacji. Ma się też zmniejszyć wpływ choroszczańskiego magistratu, na dobór treści do każdego artykułu. W papierowym wydaniu gazety ma być też więcej zdjęć mieszkańców, a mniej urzędującego burmistrza (aktualnie w numerach GwCh pojawia się ich od 15 do 25). 

By zachować spójność z działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez gminę ma być też nowa nazwa pt. „Głos Naszej Rezydencji”. Z przecieków wynika, że stanowisko Redaktora Naczelnego pozostanie bez zmian. Zmiany mają być wprowadzone już od połowy roku 2024, zaś majowy numer w Gazety w Choroszczy będzie numerem pożegnalnym.

Gazeta w Choroszczy powstała w 1993 roku. Jej wydawcą jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Jest to bezpłatne pismo oraz serwis internetowy, w którym pojawiają się informacje na temat gminny.

Jako Redakcja HoCho życzymy sukcesów  nowej Redakcji oraz deklarujemy współpracę, by jak najwięcej osób miało dostęp do rzetelnej i obiektywnej informacji.

AKTUALIZACJA 2.04. był to wpis z okazji 1 kwietnia. Niestety. Chociaż mamy nadzieję, że niebawem wiele się zmieni w tej ważnej kwestii.

Dodaj komentarz