XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy – 28.10.2022

Dnia 28 maja (piątek) 2022 roku w Budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Sala konferencyjna) odbędzie się XXXIX Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 14:00. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Choroszczy. Podczas Sesji Radni zajmą się zmianami w aktualnym budżecie na 2022 rok.

Porządek obrad

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2022.
  4. Zapytania i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Szczegóły zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/ /2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 28 października 2022 r. Można go zobaczyć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj)

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Dodaj komentarz