XLV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

We środę 26 kwietnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Początek obrad o godzinie 8:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  z przeznaczeniem na zakup autobusu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz