XLIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Dnia 21 lutego (wtorek) 2022 roku w sali konferencyjnej urzędu miejskiego odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 14:30.

Podczas sesji Radni zdecydują o zmianach w budżecie na 2023 roku oraz o przekazaniu wozu strażackiego partnerskiemu Horochow. Będą głosować również w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Horodnianki”.

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj). 

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Porządek Obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Miastu Horochow (Ukraina) pomocy rzeczowej w postaci samochodu specjalnego marki FSC – STARACHOWICE/STAR 244 L stanowiącego składnik majątku ruchomego Gminy Choroszcz.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Dolina Horodnianki”.

  6. Zapytania i wolne wnioski.

  7. Zamknięcie obrad.

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędy Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz