XLII Sesja Rady Miejskiej – 11 stycznia 2023

Dnia 11 stycznia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędy Miejskiego w Choroszczy (Dominikańska 2) odbędzie się 42. Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 14:00. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Choroszczy. Jest to pierwsze posiedzenie radnych w 2023 roku.

Podczas sesji Radni Rady Miejskiej dokonają zmian w Budżecie na rok 2023 (między innymi zwiększenia wydatków w związku dopłatą węglową). W budżecie mają zostać również zabezpieczone środki na wprowadzoną pozycję pt. „Remont budynku komunalnego w miejscowości Barszczewo”. W budżecie są zaplanowane przychody między innymi na: „Remont budynku po byłej szkole podstawowej w Rogowie, gm. Choroszcz celem utworzenia infrastruktury mieszkaniowej dla wsparcia uchodźców z Ukrainy” oraz „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”. Radni zdecydują też o wsparciu Powiatu Białostockiego przy realizacji budowy dróg w miejscowościach Barszczewo, Klepacze i Pańki.

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj). 

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2023.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2023 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo – Ogrodniki (Gmina Choroszcz)”.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2023 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)”.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2023 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)”.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w BOF poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej”.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Rozwój infrastruktury społecznej na terenie BOF na potrzeby wsparcia uchodźców z Ukrainy”.

 10. Zapytania i wolne wnioski.

 11. Zamknięcie obrad.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz