XL Sesja Rady Miejskiej 23 listopada 2022

Dnia 23 listopada (środa) 2022 roku w budynku Urzędu Miejskiego (Dominikańska 2) odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 14:00. Na sesji Radni zdecydują między innymi o zmianach w aktualnym budżecie oraz o stawkach zwrotu za paliwo rodzicom dowożącym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych. Z godnie z projektem uchwały ma ona wynosić 0,8358 zł.

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj). 

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Program Sesji Rady Miejskiej

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr Xxx/326/2022 z 14 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo – Ogrodniki (Gmina Choroszcz)”.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu rodzicom dowożącym dzieci, młodzież i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

  6. Zapytania i wolne wnioski.

  7. Zamknięcie obrad.

źródło: BIP UM w Choroszczy

Dodaj komentarz