Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i rewitalizacji – Choroszcz i Kruszewo. Trwają konsultacje

Do 17 czerwca wszystkie zainteresowane osoby mogą składać uwagi do Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Choroszcz. Odbędą się również dwa spotkania otwarte dla mieszkańców. Pierwsze w Choroszczy 22 maja 2024 roku od 16:00 do 18:00 w remizie przy ul. Dominikańskiej 2. Drugie w Kruszewie 23 maja 2024 roku od 10:00 do 12:00. Wyznaczenie obszaru wykorzystane zostanie do opracowania Gminnego Planu Rewitalizacji. Wyznaczenie takiego obszaru to również większe szanse na pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje mające służyć polepszeniu warunków życia mieszkańców.

Obszar zdegradowany oraz przeznaczony do rewitalizacji został wyznaczony przy użyciu diagnozy przygotowanej przez krakowskie Centrum Doradztwa Strategicznego s.c.. Obszar zdegradowany, to taki, gdzie można spotkać wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk gospodarczych, przestrzennych i społecznych. Powinien on zostać poddany działaniom by zniwelować lub zlikwidować takie zjawiska. Jednym z narzędzi do rozwiązania tych problemów jest rewitalizacja obszaru. Zgodnie z diagnozą znaczna część gminy stanowi obszar zdegradowany.

rys. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – gmina Choroszcz, BIP UM w Choroszczy, s. 6

Obszarem poddanym rewitalizacji nie może być większa powierzchania niż 20 % gminy oraz nie może jej zamieszkiwać więcej niż 30% populacji gminy. W związku z tym zgodnie z diagnozą do rewitalizacji zarekomendowano dwa najbardziej zdegradowane obszary czyli część miasta Choroszcz oraz Kruszewo.

„Tym samym do podobszaru rewitalizacji Choroszcz – miasto zaproponowano część miasta Choroszcz stanowiącą 64,45% jego mieszkańców a tym samym 22,62% mieszkańców gminy Choroszcz. Do obszaru rewitalizacji rekomendowano łącznie 31 ulic w całości oraz 11 częściowo (część budynków z danej ulicy ostatecznie włączono w obszar rewitalizacji a część nie). Ulice, które zostały zaproponowane do włączenia w całości w obszar rewitalizacji to: Akacjowa, Bobrowa, Bociania, Brzozowa, Chabrowa, Dominikańska, Henryka Sienkiewicza, Juliusza Słowackiego, Klonowa, Konwaliowa, Ks. Franciszka Pieściuka, Lipowa, Lisia, Makowa, Ogrodowa, Pałacowa, Plac im. Dr. Zygmunta Brodowicza, Powstania Styczniowego, Rumiankowa, Rynek 11 Listopada, Sarnia, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Szpitalna, Świerkowa, Torfowa, Tulipanowa, Zamkowa, Zielona i Żwirowa. Częściowo, w podobszarze rewitalizacji, zaproponowano aby znalazły się ulice: 3 maja, Adama Mickiewicza, Aleja Niepodległości, Białostocka, Jana Klemensa Branickiego, Józefa Piłsudskiego, Kolonia Gaj, Piaskowa, Tadeusza Kościuszki, Zastawie II i Żółtkowska.”

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – gmina Choroszcz, BIP UM w Choroszczy, s. 72

Udział w konsultacjach można wziąć wykorzystując do tego formularz, który znajduje się na stronie Urzędu Miejskiego (możecie wejść do nie go tutaj).

Treść uchwały, diagnoza oraz mapa obszaru znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (TUTAJ). Jest również możliwy osobisty wgląd do dokumentów. Można to zrobić w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, pok. Nr 10).

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Dobrze przygotowana diagnoza i uchwała, to szansa dla mieszkańców Kruszewa i Choroszczy na inwestycje i polepszenie warunków życia.

Źródło. Biuletyn Informacji Publicznej w Choroszczy,

graf. Mapa z dokumentu „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” – gmina Choroszcz, BIP UM w Choroszczy, s. 74

Dodaj komentarz