Wyniki Budżetu Obywatelskiego 2024

Opublikowano wyniki konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok. Mieszkańcy mogli oddać głos na 3 projekty: doposażenie straży pożarnej, zakup sceny do szkoły w Choroszczy oraz budowa szatni dla klubu Lambada. Mieszkańcy zdecydowali, że środki otrzymają strażacy i szkoła. W głosowaniu wzięło 1297 osób. Zdecydowana większość oddała swój głos na projekt straży pożarnej (1094 głosów). Drugim dofinansowanym projektem będzie scena w szkole, na który głos oddało 174. osoby.

Gratulujemy zwycięzcom

Budżety obywatelski w Choroszczy jest realizowany od 2016 roku. W ramach budżetu obywatelskiego wyremontowano stadion, otoczenie wokół kominowego bajora, regularnie wyposaża się straż pożarną, zakupiono sprzęt nagłaśniający do centrum kultury, postawiono szatnie dla Klubu Narew Choroszcz oraz posadzono drzewa w różnych miejscach Choroszczy.

Z każdym kolejnym rokiem (z wyjątkiem 2020) liczba wnioskodawców do budżetu spada. Podczas pierwszego budżetu zgłoszono 7 projektów, aktualnie pod głosowanie co roku trafiają 3 projekty.

2016 – 7 projektów
2017 – 3 projekty
2018 – 3 projekty
2019 – 3 projekty
2020 – 7 projektów
2022 – 3 projekty
2023 – 4 projekty, jeden odrzucony ze względów politycznych (Boisko dla małych dzieci).
2024 – 3 projekty

Opisy zwycięskich projektów:

Bezpieczni na STRAŻy Twojego bezpieczeństwa – sprzęt dla OSP Choroszcz

W ramach projektu planuje się zakup sprzętu z zakresu wyposażenia ochronnego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ratowników, umundurowania ochronnego, oraz sprzętu ratownictwa techniczno – drogowego
i ratownictwa gaśniczego.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU

Celem projektu jest doposażenie ratowników OSP Choroszcz w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy poprzez podniesienie poziomu ochrony strażaków – ratowników działających w ramach OSP w Choroszczy. Strażacy ochotnicy narażeni są na największe niebezpieczeństwo, ponieważ jako pierwsi docierają z pomocą do miejsca zdarzenia. Im większy i nowocześniejszy poziom ochrony strażaków tym większe możliwości w niesieniu pomocy mieszkańcom naszego miasta. Wyposażenie zakupione w ramach projektu w znaczący sposób wpłynie na poprawę potencjału ratowniczego strażaków w czasie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych nie tylko w czasie pożarów ale również w czasie innych zdarzeń.

Artyści na scenę czyli jak uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy tworzą teatr – część I.

Projekt będzie obejmował kilka etapów. I etap – zakup sceny-podestu do budynku szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 26a wraz ze schodami i osłonami oraz częściowe nagłośnienie miejsca w którym podest będzie ustawiony (aula na I piętrze szkoły) wraz z montażem. II etap – zakup i montaż pozostałych elementów nagłośnienia.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU

Projekt jest realizacją pomysłu który powstał podczas przygotowań do wielu uroczystości szkolnych, imprez edukacyjnych i kulturalnych na terenie placówki. W szkole uczy się duża grupa uczniów uzdolnionych muzycznie, tanecznie i artystycznie. Chętnie biorą udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych, duża ich liczba zgłasza się do proponowanych przez nauczycieli działań sceniczno-teatralnych. Nauczyciele przygotowujący zespołowo uczniów do występów na scenie działają w sposób rzetelny, potrafią zmobilizować uczniów do prezentacji swoich możliwości talentów. W placówce utworzona została grupa chóru. Każdego roku w zajęciach chóru bierze udział ok. 25-30 uczniów. Nauczyciel muzyki ma bardzo pozytywny wpływ na młodzież, potrafi zachęcić uczniów do udziału w występach chóru, dostrzega talenty muzyczne swoich podopiecznych, wspiera ich i angażuje do samorealizacji uzdolnień. Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty i poszerzać umiejętności artystyczne. Szkoła zyska możliwość profesjonalnego kształtowania u uczniów umiejętności występów publicznych, co jest konieczne, a wynika z obserwacji w ramach nadzoru pedagogicznego. Efekty przyszłej pracy z uczniami na scenie wpłyną na rozwój samej placówki i promocję szkoły w środowisku.

SZACUNKOWY KOSZT: 100 000,00 zł.

Dodaj komentarz