Wymiana starych wodomierzy na radiowe

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Choroszczy poinformował na swojej stronie i w wiadomościach do mieszkańców o wymianie tradycyjnych wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową.

Czym są wodomierze z nakładkami radiowymi?

System radiowy pozwala odczytać dane ze wszystkich wodomierzy w danej lokalizacji jednocześnie, bez konieczności wchodzenia do mieszkań i spisywania każdego odczytu z osobna.

Dla zarządcy to same zalety: zyskuje dokładny bilans wody we wszystkich lokalach, dokonywany w tej samej godzinie i minucie i zapobiega takim sytuacjom jak błędny odczyt czy pomyłka przy ręcznym wprowadzaniu danych. Wszystkie odczyty są automatycznie zapisywane w systemie, a urządzenia wykrywają podstawowe nieprawidłowości w instalacji, takie jak przepływ wsteczny, wyciek lub przekroczenie przepływu maksymalnego.

Dla lokatora odczyt radiowy wiąże się z jednym podstawowym udogodnieniem – nie trzeba czekać w domu na inkasenta dokonującego odczytów. Warto wiedzieć również, że dzięki systemowi stałego monitoringu oraz udostępniania danych online, lokator może uzyskać dostęp do swojego konta, na bieżąco analizować wskazania licznika i  kontrolować swoje wydatki.

O czym jeszcze warto pamiętać?

 • Fale radiowe emitowane przez moduł nie są szkodliwe. Transmisja radiowa nie zagraża Tobie ani Twojej rodzinie.
 • Nie zakrywaj i nie zabudowuj wodomierza, zwłaszcza elementami metalowymi. Ogranicza to zasięg transmisji radiowej. Może skutkować koniecznością wejścia do mieszkania w celu dokonania odczytu.
 • Nie uszkadzaj i nie demontuj modułu radiowego na wodomierzu. Moduł wyśle informację o demontażu wraz z jego datą do administratora.
 • Jeśli przyłożysz magnes do wodomierza, urządzenie wykryje go i wyśle komunikat o próbie manipulacji do administratora.
 • Moduł pozwala uzyskać odczyt z ostatnich 12 miesięcy. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy są rozliczani precyzyjnie i w tym samym czasie.
 • Moduł rejestruje wszelkie nieprawidłowości na instalacji: przepływ wsteczny, wyciek wody oraz brak przyrostu wskazań.

Wymiana nastąpi w domach przy następujących ulicach: ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Powstania Styczniowego, ul. Sportowa, ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Świerkowa, ul. Jana Klemensa Branickiego, ul. Lipowa.

W związku z wymianą wodomierzy, mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody.

Odbiorcy usług wodociągowych są zobligowani do:

 • Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierz wraz
  z zaworami);
 • Obecności w domu w czasie godzin pracy montera lub umówienia się na konkretny termin celem umożliwienia pracy monterowi;
 • Podpisu protokołu wymiany wodomierza.

Pracownicy prowadzący wymianę wodomierzy będą posługiwać się legitymacją służbową. Przypominamy, iż każdorazowo warto zweryfikować tożsamość nieznanej nam osoby, którą wpuszczamy w celach służbowych do domu.

W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika, ZECWiK zachęca do kontaktu telefonicznego 85 719 11 08.

Dodaj komentarz