Wycieczka z TTR – Pałac Hasbacha w Białymstoku

Twoja Telewizja Regionalna jest dostępna m.in. w Choroszczy i zajmuje się sprawami bieżącymi i tematyką ogólnospołeczną regionu. TTR  – rozpoczęła właśnie cykl ” O zabytkach Podlasia…” czyli zapraszamy Was do oglądania wedle wedle powiedzenia „cudze chwalicie, swego nie znacie”. W pierwszym odcinku odwiedzimy Pałac Hasbacha w Białymstoku, który aktualnie jest siedzibą  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. O historii Pałacu opowiada Pani Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz – Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków. 


Dodaj komentarz