Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Białostockiego

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Białostockiego na czele ze Starostą Powiatu Białostockiego Janem Perkowskim – to jedna z ważniejszych decyzji powiatowych radnych podjętych podczas czwartkowych (30.06) obrad. Wcześniej radni debatowali nad Raportem o stanie Powiatu Białostockiego za 2021 rok. 

Informację o pracy w ubiegłym roku przedstawiali dyrektorzy jednostek Powiatu Białostockiego i poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego. Wielu przyznawało, że tamten rok był trudny, również organizacyjnie ze względu na pandemię, ale udało się go przetrwać dzięki wsparciu ze strony władz Powiatu Białostockiego i pozyskaniu funduszy z zewnątrz na walkę z Covid-19. Starosta Jan Perkowski dziękował za pracę wszystkich wydziałów i jednostek. Skarbnik Marta Szczuka podkreślała, że Powiat Białostocki zrealizował dużą liczbę inwestycji. Dochody powiatu wyniosły 208,4 mln zł, wydatki 182,3 mln zł, gdzie 55,3 mln zł to fundusze pozyskane z zewnątrz (z gmin powiatu białostockiego, z Unii Europejskiej, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W dyskusji radni przyznawali, że w gminach są jeszcze duże braki jeśli chodzi o nowe drogi, ale przyznawali (również radni opozycji), że starosta jest sprawnym menedżerem. Po kilkugodzinnej debacie radni przyznali absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za wykonanie budżetu Powiatu za 2021 rok. 20 radnych było za uchwałą, 1 przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosu.

Źródło i zdjęcie: Powiat Białostocki

Dodaj komentarz