Seniorzy pomagają innym!

Ideę „Szlachetnej Paczki” zna chyba każdy. Jest to ogólnopolski projekt społeczny prowadzony przez „Stowarzyszenie Wiosna”, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku przed Świętami Bożego Narodzenia.

Finał w Choroszczy nie jest organizowany ale nasza gmina jest w rejonie sztabu, który ma siedzibę w Tykocinie. Wśród potrzebujących są jednak rodziny z Gminy Choroszcz, a także wśród naszych mieszkańców są osoby, które aktywnie włączają się w akcję. 

W finał włączyli się Darczyńcy z Rady Seniorów: Donata Adamska, Ewa Krysztopik i Roman Kołodko, a wszystko pod przewodnictwem niezastąpionej Ireny Sakowicz, która mimo, że już przeszła na „emeryturę” jako Przewodnicząca Koła Seniora dalej działa aktywnie dla lokalnej społeczności. 

Na zaproszenie Pani Ireny, Wojciech Jastrzębski spotkał się we czwartek z seniorami i Panią Małgorzatą – liderką Szlachetnej Paczki z rejonu Choroszcz oraz rejonu Tykocin. 

Pani Małgorzata: poznałam Panią Irenę podczas poszukiwań wolontariuszy, których z gminy Choroszcz było w tym roku tylko dwóch. Jedna osoba musiała się wycofać z powodów osobistych. Pani Irena postanowiła wraz z trzema osobami z Rady Seniorów wesprzeć rodzinę z naszej gminy, która jest w potrzebie. 

Irena Sakowicz: od zawsze staram się pomagać innym, w akcję zbiórki artykułów dla rodziny oprócz Pani Donaty, Pani Ewy i Pana Romana włączyła się Pani Aneta Domanowska oraz Pan Leszek Rajczuk, na którego zawsze mogłam liczyć przez wiele lat działalności w Kole Seniora. Dzisiaj na ręce Pani Małgorzaty ze Szlachetnej Paczki przekazujemy produkty i artykuły, które choć trochę odciążą rodzinę w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. Tutaj bardzo bliski mi jest tekst zasłyszany od księdza Aleksandra Dobrońskiego: Bóg obudził nas – to znaczy, że jeszcze mamy dużo do zrobienia! 

Wojciech Jastrzębski: Gratuluję choroszczańskim seniorom wspaniałej inicjatywy. Cieszę się, że mogłem pomóc zapakować Wasze dary do samochodu oraz, że mam możliwość korzystając z zaproszenia Pani Ireny, na łamach Horyzontów Choroszczy opisać Wasze wsparcie Szlachetnej Paczki. Na Was zawsze można liczyć, działajcie dalej dla dobra lokalnej społeczności!

Dodaj komentarz