Wkrótce poznamy nowego dyrektora Szpitala w Choroszczy

W poniedziałek, 6 czerwca, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. W odpowiedzi na konkurs, który trwał od 10 do 31 marca, wpłynęły trzy oferty, z których tylko dwie spełniały wymogi formalne. Komisja konkursowa bezwzględną większością głosów wybrała Krzysztofa Szeweluka jako kandydata na to stanowisko. Teraz Zarząd Województwa musi zaakceptować wybór komisji konkursowej.

Od sierpnia 2021 roku szpitalem kierował Bogdan Minkiewicz – pełniący obowiązki dyrektora po odwołaniu Ewy Zgiet (01.2020-08.2021). Wcześniej wieloletnim dyrektorem był Tomasz Goździkiewicz (03.2009-01.2020), który odszedł na emeryturę. 
——

Krzysztof Szeweluk jest z wykształcenia prawnikiem i menadżerem. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, studia menedżerskie z zarządzania ochroną zdrowia oraz studia Executive Master of Business Administration (MBA).

Posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, by rzetelnie wykonywać zadania na stanowisku dyrektora Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy. Swoje piętnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze prywatnym, publicznym, jak i pozarządowym. W ostatnich latach m.in. koordynował i nadzorował wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach którego przewodniczył wielu zespołom i grupom roboczym. Brał udział w kontraktowaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz kierował działem organizacyjno-prawnym w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy.

Ostatnio pełnił funkcję zastępcy dyrektora Gabinetu Marszałka, w którym koordynował m.in. sprawy związane z podlaskimi placówkami medycznymi.

Źródło: wrotapodlasia.pl

Dodaj komentarz