Weź udział w konkursie fotograficznym!

Podlaski Instytut Kultury ogłasza konkurs fotograficzny. To szansa dla niezawodowych fotografów z województwa podlaskiego na zaprezentowanie swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców i jednocześnie skuteczny sposób popularyzacji fotografii jako jednej z dziedzin sztuki. PIK zachęca twórców do poszukiwania inspiracji, a także rozwijania umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

W tym roku temat konkursu brzmi: „Przestrzeń liminalna” (z łac. liminen – próg). To innymi słowy „przestrzeń pomiędzy” – oddziela w domu dwa pokoje, a także dom i świat zewnętrzny, strefę znaną i bezpieczną od nieznanej i niebezpiecznej, sacrum od profanum. Może to być rytuał przejścia, pusty dom, budynek przed zamieszkaniem, ale też człowiek przechodzący z dzieciństwa w dorosłość, starość, czy chociażby hipermarket po i przed przyjęciem tłumów interesantów. Puste domy, dworce, przejścia podziemne zamarłe w bezruchu, które zostaną ożywione dopiero, gdy wypełnią je tłumy ludzi. Tak szeroki w interpretacji temat pobudza do wrażliwości, indywidualnych poszukiwań i własnego oglądu rzeczywistości, w rezultacie skłania do dyskusji.

Oceny prac i kwalifikacji do konkursu dokona jury powołane przez Podlaski Instytut Kultury, złożone z artystów fotografików i plastyków. .

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesyłać na adres konkursfoto@pikpodlaskie.pl do 11 marca 2024 r. Do wygrania są nagrody finansowe: 1000 zł za pierwsze miejsce, 800 zł za drugie oraz 600 zł za trzecie. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 300 zł.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie PIK 9 kwietnia 2024 r.

Regulamin
Karta zgłoszenia

 Więcej informacji na stronie: www.pikpodlaskie.pl

Dodaj komentarz