Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni: temat ulicy Słowackiego

W miniony piątek na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Choroszczy miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy. 

Najwięcej emocji wzbudził punt porządku obrad dotyczący przebudowy ulicy Słowackiego, brzmiał on tak: Omówienie sprawy przeniesienia na rzecz Gminy Choroszcz prawa własności do nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, na których położone są ulice lub elementy ulic Słowackiego i Powstania Styczniowego wymienionych we wniosku złożonym przez członków Spółdzielni, w zakresie niezbędnym do realizacji przez Gminę Choroszcz inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic Powstania Styczniowego, Rumiankowej i Juliusza Słowackiego w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.

Na Walnym Zgromadzeniu z ramienia Gminy Choroszcz pojawił pomysłodawca koncepcji Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński oraz Mariusz Wróbel – Prezes ZECWiK w Choroszczy. 

fot. z projektu, wprawa autorskie należą do projektanta

Przedstawiona przez włodarza Wardzińskiego koncepcja pokrywa się z tym co pisaliśmy przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Dotychczas „ślepa” ulica Słowackiego miałaby zostać w pobliżu sklepów „Chorten” i dawny „Dominik” połączona skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z ulicami Powstania Styczniowego oraz Rumiankową. Jezdnie by miały szerokość 6 metrów, byłyby „wyniesione” przejścia dla pieszych, tak jak to jest na innych choroszczańskich ulicach. Planowane jest ulokowanie dwóch przejść dla pieszych na ulicy Słowackiego. 

Nowy układ komunikacyjny poprzez ulice Piłsudskiego i nowy most byłby dobrym połączeniem z ulicą Białostocką i drogą w kierunku Sienkiewicz. Powstanie tej inwestycji skróci niektórym mieszkańcom drogę, ale konsekwencją jest znaczne zwiększenie ruchu, głównie na ulicy Słowackiego. I to najbardziej zaniepokoiło zgromadzonych na Walnym Zgromadzeniu mieszkańców Choroszczy. 

Burmistrz Wardziński powiedział, że koncepcja powstała rok temu i że jest możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych na tę inwestycję (całość ma kosztować ponad 8 mln zł). Przekazał przebyłbym, że tylko po przejęciu nieruchomości przez gminę jest możliwość ubiegania się o te środki. Burmistrz stwierdził, że przed przygotowaniem koncepcji rozmawiał z mieszkańcami spółdzielni i wszyscy byli za tą inwestycją – dlatego powstała ta koncepcja. Podkreślił również, że droga „ślepa” nie może być drogą publiczną, a dofinansowanie można uzyskać wyłącznie na drogi publiczne. /Red: wg nas droga „ślepa” może również uzyskać status drogi publicznej/. Zaznaczył, że nie ma możliwości wykupu spółdzielczych nieruchomości przez gminę, ponieważ poniesie ona koszty inwestycji, stąd wniosek o przekazanie nieodpłatne. Argumentował też, że po przekazaniu nieruchomości mieszkańcy będą płacić mniejszy podatek od nieruchomości.

Burmistrz Robert Wardziński również powiedział, że nigdy nie wykonał żadnej inwestycji wbrew mieszkańcom i zapewnił, że tak też będzie tym razem, a garstka niezadowolonych zawsze się znajdzie –  na tym polega demokracja. Pod głosowanie miało być poddane zrzeczenie się na rzecz gminy wszystkich nieruchomości bez podziału na „etapy”. Jeśli nie będzie zgody mieszkańców, to temat przebudowy nie będzie dalej procedowany. Burmistrz powiedział też, że jakby chciał to zrobić „specustawą” i tzw. „ZRID’em” to już by dawno to zrobił. Kontynuując dodał. że to spotkanie jest po to, aby wspólnie zadecydować o przyszłości ulicy Słowackiego oraz pozostałych terenów, których dotyczy inwestycja. 

Po wypowiedzi włodarza rozgorzała dyskusja, w której mieszkańcy zabrali głos. Było wiele pytań, m.in. o problemy spółdzielców po przekazaniu nieruchomości, konieczności zmiany ksiąg wieczystych i kosztów, które będą musieli ponieść w związku z tą zmianą (dotyczy to głównie mieszkańców bloku Powstania Styczniowego 6A). 

Jedna z mieszkanek ul. Słowackiego zakomunikowała, że dla mieszkańców nie jest potrzebna przebudowa, a jedynie uporządkowanie samochodów poprzez pobudowanie dodatkowych miejsc parkingowych. Nie ma potrzeby „uszczęśliwiać” mieszkańców poprzez tą inwestycję, a także wycinać drzew. Mieszkańcy ul. Słowackiego zauważyli jakie ta inwestycja da im „udogodnienia”: aby wyrzucić śmieci będą musieli przejść kilkadziesiąt metrów do przejścia dla pieszych. 

Padło też pytanie czy można podzielić przekazanie gruntów na etapy. np. oddzielnie Słowackiego (koszt około 2 mln zł), oddzielnie Powstania Styczniowego i pozostałe. Burmistrz powiedział, że być może w przyszłości będzie taka możliwość. 

Włodarz wielokrotnie podkreślał, że nie ma pośpiechu w głosowaniu na ten temat ale ten punkt do porządku obrad został wprowadzony w ostatniej chwili – pismem mieszkańców spółdzielni z 8 czerwca, którego inicjatorem na prośbę Burmistrza Roberta Wardzińskiego był Radny Rady Miejskiej w Choroszczy Jan Czarniecki (pismo też podpisało kilku pracowników Urzędu Miejskiego). Po dyskusji i pytaniach mieszkańców do Burmistrza Pan Czarniecki wycofał ten punkt z porządku obrad i nie został on poddany pod głosowanie. 

Na zakończenie było kilka pytań do Prezesa ZECWiK-u Mariusza Wróbla, głównie o jakość wody, która jest w kranach „spółdzielczych bloków” oraz cen za wodę i ścieki. Prezes odpowiedział, że za jakość wody w blokach winne są „stare” instalacje wodne w blokach i że postawienie dodatkowych filtrów nie przyniesie rezultatów. Wzrost cen jest spowodowany inflacją oraz drastycznym wzrostem cen m.in. zrębki czy gazu, które służą do ogrzewania wody. 

Temat przebudowy ul. Słowackiego pewnie powróci. Ważne żeby mieszkańcy mieli świadomość tych planów oraz wpływ na to jak ta inwestycja będzie wyglądać. Na spotkaniu Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński zapowiedział, że nie zrobi nic wbrew woli mieszkańców. Jeśli droga ma być „gminna” to tylko po przejęciu i połączeniu jej z ulicą Powstania Styczniowego, a jeśli ma pozostać „ślepą” to gmina jej nie przejmie i dalej będzie wewnętrzną drogą spółdzielni. 

Niebawem druga część relacji z Walnego Zgromadzenia Członków, dotycząca pozostałych punktów porządku obrad w tym o wyborach do Rady Nadzorczej. 

1 komentarz do “Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni: temat ulicy Słowackiego”

Dodaj komentarz