W Kruszewie powstanie nowa świetlica i remiza OSP

W Kruszewie rozpoczęły się przygotowania do budowy nowej świetlicy wiejskiej, która również będzie nową siedzibą OSP Kruszewo. Gmina Choroszcz w obrębie Kruszewo dysponuje 95 działkami, a inwestycja powstanie na działce, na której kiedyś znajdował się sklep – rozpoczęły się już prace polegające na uprzątnięciu terenu. 

Zapytaliśmy Urząd Miejski w tej sprawie i gmina nie planuje remontu dotychczasowego budynku OSP Kruszewo ze względu na jego stan techniczny. Sama jednostka OSP Kruszewo dysponuje aktualnie pojazdem uprzywilejowanym marki Land Rover typu PIK i Gmina w najbliższym czasie nie planuje jego wymiany. Sam sprzęt ratowniczo-gaśniczy jest modernizowany na bieżąco w ramach potrzeb jednostki. Strażacy z OSP Kruszewo w 2022 i 2023 roku wyjeżdżali na akcje 11 razy. 

W Kruszewie, które liczy 173 mieszkańców (stan na 30.09.2022) istnieje również budynek dawnej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gmina nie ma w planach remontu/modernizacji budynku szkoły oraz budynków gospodarczych. Na pytanie czy budynek szkoły oraz teren, na którym się znajduje jest na sprzedaż otrzymaliśmy odpowiedź, że aktualnie nie jest prowadzone postępowanie w tej sprawie, ani w zakresie sprzedaży, ani najmu. 

Dodaj komentarz