W Choroszczy powstaje Centrum Badań i Konserwacji Zabytków

W Choroszczy trwa budowa Centrum Badań i Konserwacji Zabytków. Będzie ono działało w strukturze Muzeum Podlaskiego. Stare pomieszczenia magazynowe przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy mają po przebudowie być przestrzenią warsztatową, która zajmie niemal 300 metrów kwartowych. W nowym obiekcie znajdą się między innymi: studio fotograficzne i laboratorium komputerowe, pomieszczenie do konserwacji papieru, tkanin i skóry, warsztat konserwacji suchego drewna, warsztat konserwacji garncarstwa, warsztat konserwacji metalu, warsztaty pozłotnicze służące do konserwacji ram i złoconych mebli, komora do fumigacji, w której odbędzie się dezynfekcja i eksterminacja przedmiotów i zbiorów muzealnych oraz
pomieszczenie z mokrą wanną do ochrony drewna.

Budowa jest dofinansowana z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020. Partnerem Muzeum Podlaskiego w realizacji tego projektu jest Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne, w którym powstanie podobny obiekt. Łączny budżet projektu wynosi 1 341 982,36 euro (przy aktualnym kursie to około 6,4 milina złotych).

Podczas prac natrafiono na dawny drewniany wodociąg, który został zabezpieczony zgodnie ze wskazaniami konserwatora zabytków. W tej chwili mało jest informacji na temat odnalezionego obiektu. Po ukończeniu budowy Centrum Badań i Konserwacji Zabytków zostanie on tam dokładnie przebadany, zabezpieczony i opisany. Wówczas specjaliści z Muzeum Podlaskiego podzielą się swoimi ustaleniami z opinią publiczną. Budowa Centrum ma potrwać do końca 2022 roku.

Budynek magazynowy zlokalizowany w Choroszczy przy ul. Pałacowej, który w ramach projektu, Muzeum Podlaskie w Białymstoku przebuduje na siedzibę Pracowni Konserwacji Zabytków; fot. Jerzy Ostapczuk Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Dodaj komentarz