Czy w Choroszczy jest utrudniony dostęp do szkolnego psychologa?

Otrzymaliśmy sygnały od rodziców, którzy są zaniepokojeni opieką psychologiczną w Szkole Podstawowej w Choroszczy. Zakomunikowali nam, że dostęp do szkolnego psychologa jest trudny. Podczas osobistych wizyt we wskazanych godzinach pracy psychologa często go nie ma, a umawianie się telefoniczne też nie należy do najprostszych.

Specjalistów z dziedziny psychologii dziecięcej brakuje, a kolejki do poradni są bardzo długie. Sprawia to że, psycholodzy, psychiatrzy, logopedzi czy terapeuci dziecięcy często pracują w kilku miejscach. Z analizy stron Szkoły Podstawowej w Choroszczy i I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku wynika, że psycholodzy w tych placówkach noszą te samo imię i nazwisko, co z wielkim prawdopodobieństwem może świadczyć, że jest to ta sama osoba. Nie byłby w tym nic dziwnego, gdyby godziny pracy w dwóch placówkach nie pokrywały się ze sobą. Pokrywanie się dotyczy czterech z pięciu dni pracy psychologa w tygodniu.

Powszechnie wiadomo, że w dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci potrzebuje wsparcia specjalistów. Z każdym rokiem potrzeby te będą rosły. Choroszczańskie dzieci zasługują na jak najlepszą pomoc i opiekę. Czy taka jest im zapewniana? Trudno powiedzieć, zwłaszcza w kontekście ostaniach zmian w budżecie gminy, które zmniejszyły o 50 588 zł w wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Wysłaliśmy do Szkoły Podstawowej w Choroszczy prośbę o komentarz w sprawie dostępności psychologa, kolizji jego pracy z innymi miejscami zatrudnienia oraz o zmniejszeniu wydatków specjalną organizację nauki.

Otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

W odpowiedzi na Pana pytania informuję, że podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy w dn. 24.05.2022 żadne pieniądze, a zatem i przywołana przez Pana kwota 50 tys. zł nie została zabrana systemowi oświaty w Gminie Choroszcz. Kwota ta, na wnioski Dyrektorów Szkół z terenu Gminy Choroszcz, została jedynie przesunięta i dalej jest w dyspozycji dyrektorów szkół do wydatkowania na cele oświatowe. W związku z powyższym, nie istnieje zagrożenie dla funkcjonowania psychologa szkolnego w zakresie dostępu do niego dzieci, w tym zwłaszcza dzieci ze szczególnymi potrzebami, a także na jakość kształcenia tychże uczniów. Nie ma również kolizji w systemie pracy psychologa szkolnego w SP Choroszcz oraz w innych miejscach.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Winnicki
Urząd Miejski/CUW

Poniżej prezentujemy godziny pracy psychologa w Szkole Podstawowej w Choroszczy oraz w I Liceum Ogólnokształcącym na dzień 24 maja 2022 roku.

 

źródło stron: https://ilo.pl/psycholog, https://sp.choroszcz.pl/choroszcz_sp/index.php/struktura-szkoly/psycholog

Dodaj komentarz