Urząd Miejski szuka kolejnych pracowników – praca w sekretariacie

Burmistrz Choroszczy poszukuje osoby do pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w wymiarze pełnego etatu. Do zadań osoby zatrudnionej należeć będą obsługa sekretariatu Burmistrza Choroszczy, prowadzenie kalendarza spotkań Burmistrza i Zastępcy Burmistrza oraz prowadzenie archiwum zakładowego,

Osoby, które chcą ubiegać się o pracę na tym stanowisku powinny do 28 lutego do godziny 12:00 złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego (ul. Dominikańska 2) komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego”

Kandydaci i kandydatki muszą spełnić wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, legitymowanie się wykształceniem wyższym, uprawnienia do prowadzenia zakładowego archiwum.

Szczegółowy opis wymagań znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj)

W tym roku to kolejny nabór. W styczniu Urząd Miejski poszukiwał dwóch osób do zatrudnienia na stanowiskach podinspektorów w Wydziałach Spraw Obywatelskich oraz Inwestycji i Infrastruktury. Ponadto w styczniu poszukiwano osób na staż. Aktualnie trwa również nabór w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, który poszukuje dwóch osób do zatrudnienia na stanowisku pracownia socjalnego (szczegóły tutaj).

Dodaj komentarz