Ulica Sportowa w Choroszczy ukończona

Ulica Sportowa połączyła ulicę Powstania Styczniowego z ulicą 3-go Maja – prace drogowe zostały ukończone i droga jest już przejezdna. Całość inwestycji, która pierwotnie miała kosztować ok. 1,9 mln zł wyniosła ok. 2,5 mln złotych, z czego ok. 0,9 mln złotych zostało pokryte z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wkład własny Gminy Choroszcz wyniósł ok. 1,5 mln zł. 

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy prężnie rozwijających się osiedli w okolicach ulicy 3-go maja oraz nowych bloków przy ul. Tulipanowej zyskają lepszy dojazd do centrum, a z kolei mieszkańcy bloków Spółdzielni Mieszkaniowej będą mogli szybciej dojechać do drogi S-8. 

fot. DSz

Podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy, która odbyła się 15 kwietnia 2022 roku Radni Rady Miejskiej w Choroszczy przyjęli uchwałę o zmianach w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2022. Wśród zmian znalazło się zwiększenie wydatków na budowę ulicy Sportowej w Choroszczy (wraz z przebudową ulicy Tulipanowej). Kwota, o którą zwiększono wydatki to 505 336,00 złotych. Całość inwestycji wedle założeń miała wynieść 1 944 664,00 zł. Naszą gminę miała ponieść koszt w wysokości 1019 033 zł, zaś pozostałe 925 631,00 pokryte miało być z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację tej inwestycji okazało się, że zabezpieczone środki na wkład własny są za niskie. W związku z tym niezbędne było zwiększenie wkładu własnego gminy. Aktualnie cała inwestycja ma wnieść 2 450 000 zł. Gmina Choroszcz z własnego budżetu na realizację przeznaczy 1 524 369,00. Kwota dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozostaje bez zmian.

Dodaj komentarz