Ulica Sportowa droższa o pół miliona

Podczas XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy, która odbyła się 15 kwietnia 2022 roku Radni Rady Miejskiej w Choroszczy przyjęli uchwałę o zmianach w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2022. Wśród zmian znalazło się zwiększenie wydatków na budowę ulicy Sportowej w Choroszczy (wraz z przebudową ulicy Tulipanowej). Kwota, o którą zwiększono wydatki to 505 336,00 złotych. Całość inwestycji wedle założeń miała wynieść 1 944 664,00 zł. Naszą gminę miała ponieść koszt w wysokości 1019 033 zł, zaś pozostałe 925 631,00 pokryte miało być z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację tej inwestycji okazało się, że zabezpieczone środki na wkład własny są za niskie. W związku z tym niezbędne było zwiększenie wkładu własnego gminy. Aktualnie cała inwestycja ma wnieść 2 450 000 zł. Gmina Choroszcz z własnego budżetu na realizację przeznaczy 1 524 369,00. Kwota dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozostaje bez zmian.

Inwestycja „Budowa odcinka drogi od ul. Sportowej do ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej w Choroszczy” znaczenie ułatwi życie nowym mieszkańcom Choroszczy. Połączy ona część Choroszczy gdzie znajdują się szkoły i liczne sklepy z nowymi blokami oraz osiedlem domków jednorodzinnych, które aktualnie się rozbudowuje.

Dodaj komentarz