Ubezpieczenia upraw rolnych w Banku Spółdzielczym w Białymstoku

Od niedawna Bank Spółdzielczy w Białymstoku Oddział w Choroszczy rozpoczął współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Generali S.A.. Dzięki temu oferujemy naszym klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne.

 Klienci, jak i osoby niezwiązane z Bankiem, mogą skorzystać z szerokiej oferty ubezpieczeń u doradców we wszystkich placówkach Banku, w tym w Oddziale w Choroszczy.  

Szczególnie polecamy obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą do 65% kwoty składki z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie są zobowiązani do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi. W sezonie wiosennym ochroną ubezpieczeniową  można objąć uprawy ozime, jare, warzywa, owoce oraz pozostałe przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak: grad, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, huragan. Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule szczególne: odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochrona od ryzyka ognia oraz zastoisk wodnych w określonych pakietach.

Wiosenny sezon ubezpieczeń upraw trwa do 30.06.2022 r. lub do wyczerpania puli dopłat z budżetu państwa.

Z myślą o naszych klientach – producentach rolnych przygotowaliśmy promocyjną ofertę  kredytów obrotowych w rachunku kredytowym na cele związane z produkcją rolniczą.  Promocją objęty jest  kredyt obrotowy, kredyt na zakup środków do produkcji rolnej oraz kredyt AGRO Płynnościowy. Klienci mogą liczyć na obniżenie zarówno oprocentowania kredytu jak i prowizji przygotowawczej.

Warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie przez klienta polisy ubezpieczenia upraw rolnych. Promocja trwa do 30.06.2022 r.

Więcej informacji w placówkach Banku lub na www.bs.bialystok.pl

Zapraszamy do Oddziału
Banku Spółdzielczego w Choroszczy
ul. Rynek 11 Listopada 9            
tel. 85 719 10 22

Dodaj komentarz