Trzynastki dla pracowników Kultury – wpłynął projekt ustawy

Trwają zabiegi o przywrócenie trzynastek dla pracowników kultury. W czwartek 21 marca 2024 Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy) oraz Stowarzyszenie Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury zaprezentowali projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej, który ma przywrócić trzynaste pensje w instytucjach kultury. W Sejmie odbyła się w tej sprawie konferencja prasowa, w której wzięli udział posłowie Lewicy: Marcelina Zawisza i Arkadiusz Sikora oraz przedstawiciele Stowarzyszenia: Paweł Kamiński, Karolina Miżyńska, Aneta majak i Łukasz Molski.

Projekt został stworzony przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury.  Reprezentanci stowarzyszenia zwracali uwagę na nierówne traktowanie przez państwo polskie pracowników instytucji kultury w stosunku do innych grup zawodowych sektora publicznego.Przywrócenie „trzynastek” to jeden z postulatów zawartych w „Konkretach dla kultury”, które Stowarzyszenie zaprezentowało z okazji Dnia Działacza Kultury w 2023 r. W uzasadnieniu projektu ustawy znalazły się obszerne fragmenty opracowań, w tym materiały prezentowane podczas konferencji “Spotkanie przy Wiejskiej”, która odbyła się 29 stycznia 2024 r. Siedzibie fundacji Szkoła Liderów. Rozwiązanie zaproponowane przez stowarzyszenie zakłada nowelizację Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej i poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do “trzynastek” o instytucje kultury. 

W zarządzie ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury zasiada nasz redakcyjny kolega Przemysław Waczyński. Stowarzyszenie zrzesza osoby aktualnie lub w przeszłości pełniące funkcje kierownicze w instytucjach kultury. Walczy ono o prawa osób pracujących w ośrodkach kultury oraz często jest wsparciem dla osób, które padają ofiarą nadużyć władz lokalnych np. nieprawne odwołania dyrektorów, zamykanie instytucji kultury lub nakładanie im obowiązków, które są niezgodne z prawem.

Fot. SDiDSIK

Dodaj komentarz