Trwają uzgodnienia w sprawie budowy stacji paliw

W dniu 29 marca 2022 roku do publicznej wiadomości wyłożono dokumentację dotyczącą budowy stacji paliw w obrębie miasta Choroszcz. Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw w Choroszczy na terenie dz. nr geod. 1639, obręb m. Choroszcz, gm. Choroszcz”. Działka o której mowa, znajduje się niedaleko zbiegu ulic Podleśnej i Warszawskiej (Nowosiółki).

Ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materiałem dowodowym  można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Środowiska Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, pokój  nr 3 w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30).

Szczegóły znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Choroszcz.

KLS-III.6220.4.2022 Obwieszczenie Burmistrza Choroszczy z dnia 29.03.2022 r.

Dodaj komentarz