Trwa głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2023

Od 1 września trwa głosowanie, w którym mieszkańcy Choroszczy decydują o projektach Budżetu Obywatelskiego, które zostaną zrealizowane w 2023 roku. Czas na oddanie głosu jest do piątku 16 września.

Głosy można oddawać w formie papierowej – wypełniając kartę do głosowania i wrzucając ją do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, jak również elektronicznie – przesyłając skan wypełnionej karty na adres: bo2023@choroszcz.pl.

KARTĘ DO GŁOSOWANIA MOŻNA POBRAĆ TUTAJ

Oddając głos należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 

Każdy mieszkaniec Choroszczy może oddać głos na jeden spośród trzech dopuszczonych przez Burmistrza Choroszczy projektów inwestycyjnych z listy. Jeden z nich, złożony 

LISTA PROJEKTÓW W GŁOSOWANIU

 

1. Profesjonalny sprzęt ratuje  życie i mienie – wnioskodawca Piotr Kraśnicki – kwota 100 000 zł

Opis projektu: W ramach projektu planuje się zakup sprzętu ratownictwa medycznego – dwa defibrylatory AED, ratownictwa technicznego – drogowego, sprzętu do likwidacji miejscowych zagrożeń oraz ratownictwa gaśniczego.

Cel i uzasadnienie projektu: W ramach niniejszego projektu planowany jest zakup dwóch defibrylatorów AED, będących nieocenioną pomocą podczas najtragiczniejszych zdarzeń. Zakupiony zostanie sprzęt ratownictwa technicznego zwiększającego skuteczność i bezpieczeństwo prowadzonych działań.  Planowane jest także pozyskanie sprzętu gaśniczego ułatwiającego walkę z pożarami obszarowymi i w terenie trudno dostępnym. Zawarte z projekcie wyposażenie ma docelowo służyć wszystkim mieszkańcom.

2. Nowa murawa – nasza wspólna sprawa – wnioskodawca Mirosław Oleksiej – kwota 100 000 zł

Opis projektu: W ramach projektu planuje się naprawę sztucznej murawy na obiekcie „ORLIK” w Choroszczy.

Cel i uzasadnienie projektu: Obiekt „Orlik” jest obleganym miejscem zmagań sportowych. Korzystają z niego zarówno dzieci jak i dorośli. To tu trenują zawodniczki i zawodnicy choroszczańskich drużyn dziecięcych oraz dorośli rozgrywający turnieje czy grający dla rekreacji.
Po wielu latach eksploatacji sztuczna murawa wymaga gruntownej naprawy.

3. Doposażenie Kominowego Bajora – wnioskodawca Krzysztof Jankowski – kwota 100 000 zł

Opis projektu: Kominowe Bajoro to teren gdzie wolny czas spędzają całe rodziny. Miejsce jest bardzo popularne wśród mieszkańców. By uatrakcyjnić to miejsce dla dzieci i rodzin oraz wprowadzić elementy edukacji na temat środowiska planuje się rozbudowę placu zabaw: dodanie zabawek np. trampolin, „pająków” do wspinaczek, tyrolki, a także tablic edukacyjnych w tematyce tutejszej przyrody. Aby elementy edukacyjne łączyły zabawę z edukacją proponuje się np. klocki z rysunkami. Proponuje się aby umieścić na nich np. gatunki ryb z Kominowego Bajora by w ten sposób zrażać pasją do wędkowania. By ułatwić dostęp do placu zabaw proponujemy budowę drewnianej kładki – formy utwardzenia terenu, by mogli tam dotrzeć ludzie w każdym wieku, a także osoby niepełnosprawne.

Cel i uzasadnienie projektu: Projekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Choroszczy a w szczególności dzieciom i ich opiekunom. Choroszcz wzbogaci się o nowe elementy do zabawy i edukacji o środowisku dla dzieci przez co zwiększy się integracja mieszkańców. Elementów, jakie proponujemy nie ma jeszcze w mieście, więc ich pojawienie się będzie atrakcją i miłą formą spędzania wolnego czasu. Będzie tez element edukacji o środowisku. Zostanie rozwiązany problem braku pomysłu na roztropne spędzanie wolnego czasu i zwiększy się poziom edukacji o środowisku.  Dzięki kładce – dojście do atrakcji Kominowego bajora stanie się możliwy dla wszystkich ludzi od najmłodszych do starszych, a oraz niepełnosprawnych. Teren będzie służył wszystkim bez wyjątku.


Jako Horyzonty Choroszczy – portal społeczny wspieramy Gminę Choroszcz w realizacji postanowień zawartych w Zasadach Budżetu Obywatelskiego, które mówią o „wyjaśnianiu mieszkańcom Choroszczy idei i zasad Budżetu Obywatelskiego” oraz „informowaniu o prowadzonych konsultacjach”. Naszym marzeniem jest by w Choroszczy Budżet Obywatelski działał jeszcze lepiej i jak największa liczba mieszkańców wiedziała o nim oraz o projektach zgłoszonych i możliwości oddawania na nie głosu.
Jesteśmy w kontakcie z osobami działającymi na rzez Budżetu Obywatelskiego w innych miastach. Propozycje dobrych rozwiązań, które działają przekażemy do magistratu. Mamy nadzieję że w przyszłym roku mieszkańcy Choroszczy będą mogli z nich skorzystać. Teraz zachęcamy Was do oddania głosu w tegorocznym głosowaniu na projekty Budżetu 2023.

Dodaj komentarz