Tomasz Tołwiński 1937-1996. In memoriam

28 lat temu, 23 lutego 1996 roku, zmarł dr Tomasz Tołwiński, człowiek bardzo zasłużony dla Choroszczy i naszego regionu.

Jego ojciec Bronisław był oficerem Wojska Polskiego, który w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej stacjonował w Twierdzy Modlińskiej. Matka Teodozja była pielęgniarką w jednym z warszawskich szpitali. Tomasz Tołwiński urodził się 3 września 1937 roku w Warszawie. Losy wojenne rzuciły rodzinę Tołwińskich do Białegostoku. Tam młody Tomek ukończył Liceum im. Króla Zygmunta Augusta oraz białostocką Akademię Medyczną. Po zakończeniu studiów pracował jako stypendysta w kilku ośrodkach medycznych w USA. Po powrocie do kraju, w 1965 roku rozpoczął karierę naukową i zawodową w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Choroszczy oraz białostockiej Akademii Medycznej, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Doktor Tołwiński w latach 70-tych XX w. był ordynatorem Oddziału IX Szpitala Psychiatrycznego. Oprócz pracy zawodowej udzielał się społecznie. Działał w ogólnopolskim Towarzystwie Psychiatrycznym i przez wiele lat był także Suwalskim Specjalistą Wojewódzkim ds. Psychiatrii. Dr Tomasz brał również aktywny udział w życiu społecznym Choroszczy i miejscowej parafii rzymskokatolickiej. Należy podkreślić że był organizatorem i pierwszym prezesem Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Przez wiele lat dbał o ochronę dziedzictwa narodowego, w tym zabytków sakralnych i nekropolii różnych wyznań. Na rentę przeszedł w 1995 roku. Tomasz Tołwiński zmarł 23.02.1996 r. w wieku 59 lat i został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Choroszczy.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy uważa, że dr Tomasz Tołwiński zasługuje na to, aby być patronem jednej z ulic Choroszczy.

(Fot. Archiwum TPCh i zbiory Gabrieli Horba)

Źródło FB Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy

Dodaj komentarz