Kompetencje gminy

W Polsce samorząd podzielony jest na samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki. Ustawą regulującą kwestie dotyczące samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, samorządu powiatowego – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, samorządu wojewódzkiego – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. Są … Dowiedz się więcej