Szpital w Choroszczy zatrudni inspektora ds. zamówień publicznych

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy ogłosił nabór na wolne stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych. 

Wymagania:
– wykształcenie wyższe (w tym licencjat) prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
– min. 3 lata doświadczenia w zakresie pracy z zamówieniami publicznymi lub przy projektach unijnych i ich rozliczeniach,
– znajomość przepisów i procedur,
– umiejętność pracy pod presją czasu,
– dobra organizacja pracy,
– dokładność w realizacji zadań i odpowiedzialność,
– komunikatywność.

Zakres zadań:
– przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wyboru wykonawcy/dostawcy i zawarcia z nim umowy,
– sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu i sposobu oceny ich spełnienia,
– przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia,
– współudział w realizowaniu zadań związanych z wykorzystaniem dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
– publikacja ogłoszeń.

Wymagane dokumenty: podanie, CV.

Zgłoszenie można wysłać na adres mail szpital@sppchoroszcz.med.pl, w tytule wpisując „CV inspektor ds. zamówień publicznych”, lub na adres pracodawcy do dnia 31.01.2023 r.

Dodaj komentarz