Szlak Powstańców Styczniowych w gminie Choroszcz?

Na XXXII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy Wiceprzewodniczący Jan Czarniecki podczas wolnych wniosków wystosował prośbę o zmianę nazwy szlaku turystycznego między Starosielcami, Izbiszczami i Kruszewem. Szlak po zmianie miałby nosić nazwę Powstańców Styczniowych. Zgłaszający oznajmił że wnioskuje o to na prośbę mieszkańców miasta i gminy Choroszcz. W prośbie nie padła aktualna nazwa szlaku, któremu miano by nadać proponowaną nazwę. Zapytaliśmy o to wiceprzewodniczącego drogą e-mailową, jednak informacji nie otrzymaliśmy do dnia publikacji artykułu.

Jak podaje oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Choroszczy na trenie gminy znajduje się 10 szlaków turystycznych. Są to szlaki wodne, piesze, rowerowe i konne. Do opisu lokalizacji szlaku, który przedstawił Jan Czarniecki pasują dwa. Pierwszy to pieszy szlak Nadnarwiański oznaczony kolorem żółtym. Drugi to rowerowy szlak Światowida oznaczony kolorem zielonym.

Aktualnie w w powiecie białostockim znajduje się szlak Powstania Styczniowego, który jest uczęszczany przez turystów z całej Polski. Zaczyna się w Czarnej Białostockiej, a kończy nad zbiornikiem wodnym Wyżary. Trasa szlaku liczy 70 km. Można go pokonywać pieszo oraz rowerem. W samej Choroszczy aktualnie znajduje się ścieżka edukacyjna Śladami Powstania Styczniowego, która liczy 9 km. Jej początek znajduje się w miejscowości Dzikie-Kolonia, zaś koniec na Szubienicy. Kolejny szlak w powiecie i gminie z jednej strony na pewno byłby dobrym upamiętnieniem powstańców styczniowych oraz budowaniem świadomości mieszkańców. Z drugiej strony mógłby być uznawany za powielenie szlaku z Puszczy Knyszyńskiej oraz choroszczańskiej ścieżki edukacyjnej, która już istnieje.

Czy na turystycznej mapie Białostocczyzny powstanie kolejny szlak związany z powstaniem styczniowym zdecydują działania podjęte przez władze Choroszczy, do których prośba została skierowana. My zachęcamy do korzystania z aktualnych ścieżek edukacyjnych oraz szlaków turystycznych znajdujących się na trenie Gminy Choroszcz. Informacje o szlakach i ścieżkach znajdziecie tutaj.

Dodaj komentarz