Szczegóły powstania strzelnicy w Majątku Rogowo

Podczas Sesji Rady Miejskiej 26 kwietnia 2023 roku Radni zdecydowali o przeznaczeniu środków na dokumentację przygotowującą do budowy otwartej strzelnicy w miejscowości Rogowo Majątek. Na przygotowanie dokumentacji przeznaczono 67 tysięcy złotych. Aktualna decyzja Radnych nie jest jednoznaczna z powstaniem strzelnicy. Dokumentacja jest potrzebna do przygotowania wniosku o dofinansowanie budowy obiektu, który ma być ogłoszony jesienią.

Choroszczański magistrat planuje złożyć wniosek, by móc mieć szanse na pozyskanie funduszy i budowę. Ewentualny okres realizacji zadania to dwa lata. Jak poinformował Radnych burmistrz Choroszczy – strzelnica ma być na świeżym powietrzu i na broń ostrą. Ma być też zapewniona na niej profesjonalna obsługa. Strzelnica ma znajdować się na gminnej działce. Odbyły się ustalenia, w których wziął udział między innymi Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Tożsamość Skała, które prowadzi aktualną strzelnicę w choroszczańskiej szkole.

Zapytaliśmy Urząd Miejski w Choroszczy o szczegóły powstania i działalności strzelnicy:

1) Na jakiej działce ma znajdować się strzelnica?

Inwestycja planowana jest na działkach o nrach: 148, 149 i 158 w obrębie Rogowo Majątek.

2) Strzelnica na broń ostrą będzie kryta czy na terenie otwartym?

Projektowany obiekt nie będzie obiektem krytym.

3) Jaki jest orientacyjny koszt budowy strzelnicy?

W tej chwili nie jest znany kosz realizacji inwestycji

4) Jaki jest orientacyjny koszt przygotowania dokumentacji?

Koszt przygotowania dokumentacji, zarezerwowany w budżecie Gminy Choroszcz na rok 2023 to 67 000,00 zł

5) Z jakich źródeł Gmina ma zamiar pozyskać dofinansowanie na inwestycję?

Na realizację przedmiotowej inwestycji, Gmina Choroszcz zakłada pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz wykorzystanie instrumentów rządowych.

6) Jaki podmiot będzie prowadził strzelnicę? Na jakich zasadach zostanie wyłoniony?

Na chwilę obecną nie został wyłoniony podmiot, który mógłby prowadzić przedmiotową strzelnicę – nie jest to jeszcze właściwy etap do wskazania takich rozwiązań.

7) Czy korzystanie ze strzelnicy będzie odpłatne?
8) Czy dla mieszkańców gminy Choroszcz będą preferencyjne warunki korzystania ze strzelnicy?

Ze względu na powyższe, zasady korzystania ze strzelnicy, również dotyczące mieszkańców Gminy Choroszcz, nie zostały określone.

Na podst. Sesji Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2023
i odpowiedzi z Urzędu Miejskiego w Choroszczy
Mapa: System Informacji Przestrzennej Gminy Choroszcz

Dodaj komentarz