Syreny w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż we wtorek 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00, na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Sygnał będzie dźwiękiem ciągłym, trwającym przez 1 minutę. Syreny będą miały charakter ćwiczebny. 

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96).

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz