Światowy Dzień Krwiodawcy

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy składamy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha oraz siły i odwagi, abyście nadal byli wzorem do naśladowania. Szczególne życzenia ślemy do członków Oddziału Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy, którzy regularnie i bezinteresownie działają na terenie naszej gminy.

Dziękujemy za wielkie serce oraz bezinteresowną pomoc, którą ofiarujecie drugiemu człowiekowi. Wasz dar krwi jest bezcenny.

Redakcja Horyzontów Choroszczy

Dodaj komentarz