Spotkanie z „Gońcem Kresowym”

W poniedziałek 18 grudnia 2023 r. odbyło się spotkanie pt. Dziedzictwo Podlasia w piśmie „Goniec Kresowy”. Gośćmi honorowymi byli: Rafał Cierniak, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna (TPGiW) i Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz Anna Kostieniewicz, pracująca przy tegorocznym, świątecznym „Gońcu Kresowym”.

Obecni na tym spotkaniu miłośnicy Kresów i historii regionalnej mieli okazję zapoznać się z historią powstania i rozwoju tego kresowego stowarzyszenia, działającego od 1989 roku. Prezentacja multimedialna przybliżyła specyfikę tego pisma, skład redakcji oraz zasłużonych Kresowiaków, jak Witold Czarnecki, Michał Bałasz, Józef Porzecki i Aleksander Pietrow.

Każdy uczestnik tego spotkania otrzymał dwa ostatnie numery „Gońca Kresowego”: nr 1/2023/98 i nr 2/2023/99. Na ręce prezesa TPCh przekazano numery Gońca Kresowego, które mają trafić do choroszczańskiej biblioteki. Była też okazja do przełamania się opłatkiem i złożenia życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 
tekst TPCh (tpchoroszczy.pl)
foto TPCh (facebook.com/TowarzystwoPrzyjaciolChoroszczy)

Dodaj komentarz