Spotkanie w Klepaczach dotyczące rozbudowy kanalizacji

Radni z Klepacz Sylwia Wiśniewska oraz Piotr Paweł Dojlida, w poniedziałek 6 lutego o godzinie 17:00 zapraszają na spotkanie informacyjne, które będzie poświęcone pracom nad rozbudową kanalizacji sanitarnej w Klepaczach. Gośćmi będą Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, prezes ZECWiK w Choroszczy Mariusz Wróbel oraz projektanci. Spotkanie odbędzie się w miejscowej remizie OSP. Projekt rozbudowy sieci jest dofinansowany przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz przez Gminę Choroszcz.

Dodaj komentarz