Skonsultuj zmiany w planie zagospodarowania

W dniach 23 marca – 14 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Choroszczy zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Choroszcz w obrębie miasta Choroszcz. Wyłożenie ma dotyczyć również oddziaływania zmian na środowisko. Zmiany dotyczą obszaru przy cmentarzu pomiędzy ulicami Piaskową i Zaczerlańską.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godz. 16:00 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Prawdopodobnie chodzi plan obszar, który ma być przeznaczony pod projektowaną drogę łączącą ulicę Zaczerlańską z placem Księdza Ostrowskiego (przed cmentarzem na dole). Drogę tę naniesiono do miejscowego planu zagospodarowania we wrześniu 2022 roku. Planowana droga jak wynika z planu ma wieść przez przez tereny aktualnie porośnięte trawą oraz dużymi drzewami. Takie rozwiązanie może mieć koszty przyrodnicze, ale niewątpliwie odciąży ruch na ulicy Piaskowej.

Uwagi do wyłożonego planu należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. w formie:
– pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
– drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).
Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

Gdy dokument pojawi się do konsultacji zmian i oddziaływania na środowisko udostępnimy poinformujemy Was o tym na naszej stronie. 

fot. Załącznik do projektu uchwały zmian miejscowego planu zagospodarowania uchwalonego 28 września 2022 roku

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz