XXXIV Sesja Rady Miejskiej

W środę 27 kwietnia 2022 roku w Budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 14:30. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Choroszczy.

Podczas Sesji Radni zajmą się zmianami w budżecie na 2022 rok oraz zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choroszcz. Pochylą się również nad kontynuacją członkostwa Gminy Choroszcz w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, przekazaniem pojazdu Autosan gminie partnerskiej oraz zwiększeniem środków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo – Ogrodniki (Gmina Choroszcz)” realizowanego z Powiatem białostockim.

Planowany porządek obrad:

Otwarcie obrad.

  1. Przyjęcie porządku obrad.

  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027.

  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/326/2022 z 14 stycznia 2022 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo – Ogrodniki (Gmina Choroszcz)”.

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie pomocy rzeczowej Miastu Horochow (Ukraina) autobusu marki AUTOSAN stanowiącego składnik majątku ruchomego Gminy Choroszcz.

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udziału Gminy Choroszcz w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na lata 2021-2027.

  7. Zapytania i wolne wnioski.

  8. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dostępne są nas tutaj.

Sesja będzie transmitowana za pomocą portalu https://esesja.tv/

na podst. inf. z BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz