Są miejsca dla przedszkolaków w Choroszczy

W ubiegłym tygodniu rodzicie dzieci, którym zabrakło miejsca w Przedszkolach w Choroszczy i Barszczewie otrzymali pisma od Burmistrza Choroszczy. Zawierały one informację o miejscu dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy. 

Zgłosili się jednak do nas rodzicie, którzy są zaniepokojeni bo przecież w tych Przedszkolach zabrakło jeszcze niedawno miejsca dla około 50 dzieci. Treść pisma poniżej: 

W związku z nieprzyjęciem w postępowaniu rekrutacyjnym Pani/Pana dziecka do wybranego przedszkola … wskazuję Przedszkole Samorządowe w Choroszczy, jako miejsce realizacji wychowania przedszkolnego Państwa dziecka w roku szkolnym 2022/2023. 

Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się do Dyrektora przedszkola w celu podpisania oświadczenia o potwierdzeniu woli realizacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Choroszczy, w terminie do 16 maja 2022. 

Niepodpisanie oświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca.

W związku z powyższym rodzice mają wątpliwości co do faktycznego miejsca dla ich pociech. W Przedszkolu w Choroszczy czy Barszczewie „fizycznie” nie ma miejsca, a temat adaptacji szkoły w Rogowie na cele przedszkolne upadł. Burmistrz Choroszczy podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, poinformował Radnych, że trwają poszukiwania nowej lokalizacji i prawdopodobnie takie miejsce znajdzie się w budynku „starej/małej szkoły” przy ul. Powstania Styczniowego 1. 

Wzbudza to niepokój rodziców, którzy mają wątpliwości czy jest tam miejsce na przyjęcie dodatkowych 50 przedszkolaków? W planach była rozbudowa tego budynku. Gmina otrzymała na ten cel ponad 4 mln złotych ze środków Polskiego Ładu, ale nie skorzysta z dotacji. Spowodowane to jest brakiem środków na „wkład własny” inwestycji. Nasuwa się zasadne pytanie: czy  wysyłanie wspomnianych informacji do rodziców jest faktycznym zapewnieniem miejsc w przedszkolu w Choroszczy (np. poprzez stworzenie oddziałów poza stałą siedzibą przedszkola) czy jedynie spełnieniem wymogów nałożonych przez ustawodawcę, przy równoczesnym dalszym poszukiwaniu miejsca dla 50 przedszkolaków.

Wobec nieprzyjęcia dzieci do przedszkoli w Choroszczy i Barszczewie część rodziców rozpoczęła poszukiwania miejsc w przedszkolach poza granicami gminy. Część rodziców już podpisała umowy. Wobec braku konkretnych informacji, nie wiedzą co mają robić. W związku ze sprawą, by rozwiać wszelkie wątpliwości rodziców wysłaliśmy zapytanie do organizatora przedszkoli czyli Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Czekamy na odpowiedź – niezwłocznie napiszemy artykuł jeśli ją otrzymamy.

Aktualizacja 9 maja: w dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Urzędu Miejskiego w tej ważnej dla mieszkańców sprawie. Czekamy dalej. 

Dodaj komentarz