Rzeźby z ziemi i nieba

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się niesamowita wystawa sztuki ludowej pt. „Rzeźby z ziemi i nieba” . Zobaczymy na niej prace artysty ludowego Dionizego Putry. Na wystawę składają się między innymi świątki, anioły, ptaki i motywy wiejskie. Wystawie towarzyszyć będą pokazy filmów poświęconych autorowi i innym podlaskim twórcom ludowym oraz rodzinne warsztaty kreatywne pt. „Ptaki Dziwaki” prowadzone przez Katarzynę Małgorzatę Magdziak. Wystawę można oglądać od 11 do 29 kwietnia 2029. Wstęp na nią jest bezpłatny. Po informacje o szczegółach rodzinnych warsztatów odsyłamy do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu (tel. 85 719 14 31, mail kultura@choroszcz.pl).

Kwiecień w choroszczańskim Centrum Kultury i sportu przebiega”na ludowo”. Przed budynkiem instytucji stanęła wystawa plenerowa „Mobilna Wizytówka” promująca cyfrową bazę twórców ludowych z podlaskiego „E-Tradycja. Odbyły się również warsztaty tworzenia wianków oraz batikowych prowadzone przez Krystynę Kunicką – artystkę oraz wieloletnią pracownicę Podlaskiego Instytutu Kultury.

O artyście:

Dionizy Purta – rzeźbiarz o wyjątkowej wyobraźni i zdecydowanie wyróżniającej się barwnej twórczości. Pochodzi z wioski Lewonie (gm. Mońki), gdzie spędził dzieciństwo i młodość. Przez krótki czas pracował jako kowal w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie i w kopalni na Śląsku. Ostatecznie powrócił w rodzinne strony – do Białegostoku. Zainteresowania z młodych lat z czasem przekształciły się w zamiłowanie do rzeźby w drewnie, której mógł poświęcić się bez reszty dopiero po przejściu na emeryturę. W jego wykonaniu przybrała oryginalną formę, ściśle związaną z kolorem i prostymi wzorami. Z powodów zdrowotnych coraz częściej wykonywał małe rzeźby i tak już zostało do chwili obecnej.

Wśród najczęściej podejmowanych tematów są świątki, anioły, motywy wiejskie i ptaki. Tworzy je z połączenia pozornie przypadkowych elementów – fragmentów deseczek, gałęzi, korzeni, pilśni i podrzeźbianych detali, które po pomalowaniu dają niepowtarzalny efekt o szczerej, prostolinijnej wymowie. Ptaki podporządkowuje zwykle kształtom gałęzi, z których je wykonuje – nie odzwierciedlają więc natury, wręcz przeciwnie, tworzą swobodną jej interpretację, czasem nawet dość zabawną. Można śmiało powiedzieć, że twórca wypracował w rzeźbie swój własny, niepowtarzalny styl. Czasami maluje też obrazy przedstawiające postacie świętych lub zwykłych ludzi na tle wiejskiego lub fantastycznego pejzażu.

Jego prace klasyfikowane jako sztuka naiwna są znane szerokiemu gronu odbiorców na terenie całej Polski, jak również za granicą. Prezentowane na wystawach i konkursach zdobywają nagrody i wyróżnienia. Znajdują się w kolekcjach prywatnych (m.in. kolekcji Leszka Macaka w Krakowie, Elżbiety Dzikowskiej w Warszawie, Krzysztofa Kawęczyńskiego w Goniądzu) oraz najważniejszych etnograficznych kolekcjach muzealnych w kraju. Największy zbiór prac artysty ma Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie.

Dionizy Purta jest stypendystą Marszałka Województwa Podlaskiego (2009) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017). W 2020 roku został uhonorowany prestiżową Nagrodą im. Oskara Kolberga, przyznawaną twórcom kultywującym tradycje i autentyczne wartości kultury swoich regionów.

Rodzaj wytwarzanych wyrobów

Rzeźby pokryte barwną polichromią – wolnostojące lub umieszczone w kapliczkach, przede wszystkim postacie Chrystusa, Matki Boskiej, świętych, aniołów oraz wiejskie sceny rodzajowe ze zwierzętami oraz ptaki. Obrazy na desce i pilśni – autorsko oprawiane w ramy z gałęzi.”

źródło opisu artysty: „E-Tradycja – Cyfrowa Baza Twórców Ludowych Województwa Podlaskiego” http://e-tradycja.pikpodlaskie.pl/

„Dionizy Purta – rzeźba w drewnie; malarstwo na desce i pilśni” wizytówka z bazy E-Tradcyja

art. oprac. na podst. GwCh nr 195 IV 2022

Dodaj komentarz