Ruszyły zapisy wystawców na 34. Jarmark Dominikański

Dnia 6 sierpnia odbędzie się 34. Jarmark Dominikański. Jest to największa impreza organizowana w Choroszczy. Podczas Jarmarku na scenie występują artyści i goście wydarzenia. Poza nią odbywają się różnego rodzaju pokazy, animacje i wystawy. Jednym z najważniejszych i stałych elementów tej imprezy jest handel. Od 3 lipca 2023 roku przedsiębiorcy, rękodzielnicy, wytwórcy oraz instytucje i organizacje mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Teren przeznaczony dla wystawców będzie podzielony na strefy: rękodzielniczą, handlową, gastronomiczną oraz edukacyjną. Osoby zainteresowane wystawieniem stoiska, będą mogły nabyć moduły 3×3 m (gastronomia 3×4 m). Żeby zgłosić swój udział należy zadzwonić do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy pod numer 725 357 788 w godzinach 9:00 – 15:00 do wyczerpania miejsc.  Po zapisaniu się należy w ciągu 7 dniu uiścić opłatę. Handel ma odbywać się od 12:00 do 20:00. 

Bezpłatnie stoiska mogą wystawić instytucje, fundacje i organizacje pozarządowe w strefie edukacyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do „weryfikacji” stoisk w tej strefie, co może oznaczać, że sam zadecyduje jakie organizacje będą dopuszczone do udziału w wydarzeniu. Z opłaty za stoisko zwolnieni są także twórcy ludowi zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Twórców Ludowych posiadający aktualną legitymację członkowską. Zwolnienie dotyczy jedynie jednego modułu.

W ramach kiermaszu zostaną zorganizowane strefy wystawców: HANDLOWA, RĘKODZIELNICZA, GASTRONOMICZNA, PROMOCYJNA (o charakterze edukacyjnym).

 1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku Dominikańskim w Choroszczy jest zgłoszenie wystawcy u Organizatora tylko i wyłącznie telefonicznie pod numerem 725 357 788. Zapisy ruszają 3 lipca 2023, będą się odbywały w dni robocze od pon. do pt. w godzinach 9:00-15:00. Ostatni dzień zapisów to 31 lipca 2023.
 2. Wystawca dokonujący zapisu zobowiązuje się do dostarczenia wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ drogą e-mail na adres: kultura@choroszcz.pl, albo osobiście do siedziby Organizatora, najpóźniej w momencie wjazdu na plac Jarmarku. Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem REGULAMINU WYSTAWCÓW. Przy zapisie należy telefonicznie potwierdzić swój asortyment. Osoby zwolnione z opłat zobowiązane są okazać podczas imprezy aktualną legitymację członkowską Stowarzyszenia Twórców Ludowych.
 3. W Kiermaszu mogą wziąć udział pełnoletnie osoby indywidualne oraz koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 4. Podczas kiermaszu dozwolona jest sprzedaż artykułów spożywczych, jak i przemysłowych, m.in.: wyrobów cukierniczych, wypieków, bakalii, słodyczy, pamiątek, rękodzieła, ceramiki artystycznej, wyrobów regionalnych, usług gastronomicznych w postaci małych poczęstunków. Wystawcy dokonują sprzedaży w imieniu własnym.
 5. Mapka z podziałem na strefy stoisk będzie dostępna na stronach: kultura.choroszcz.pl.
 6. Uczestnik ma obowiązek zapisania się do danej strefy (jak w punkcie 4 Regulaminu), a kolejność ustawiania stoisk zostanie ustalona przez Organizatora. Rozstawianie stoisk rozpocznie się od godziny 7:00 po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Jarmarku. Samowolne ustawienie przez Wystawcę stoiska przed godziną 7:00 skutkować będzie usunięciem Wystawcy z Kiermaszu.
 7. Opłaty za stoisko:
 • za stoisko handlowe o wym. 3x3m wynosi 200 zł brutto; w przypadku większego stoiska obowiązuje wielokrotność tej kwoty – tj. opłata za każde kolejne stoisko handlowe (3x3m) wynosi kolejne 200zł brutto. Opłata za stoisko handlowe o wym. 3x3m dla mieszkańców Gminy Choroszcz oraz przedsiębiorców zarejestrowanych na terenie Gminy Choroszcz wynosi 150 zł brutto; opłata za każde kolejne stoisko handlowe dla tych wystawców o wym. 3x3m wynosi kolejne 150 zł brutto.
 • za stoisko gastronomiczne, gdzie serwowane są posiłki, o wym. 3x4m wynosi 300zł brutto, opłata za każde kolejne stoisko gastronomiczne o wym. 3×4 m wynosi kolejne 300 zł brutto
 • za stoisko rękodzielnicze o wym. 3x3m wynosi 150 zł brutto; rękodzielnicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych posiadający aktualną legitymację członkowską podlegają zwolnieniu z opłaty za stoisko, zwolnienie dotyczy jednego stoiska 3×3 m – w przypadku większego stoiska obowiązuje opłata 150 zł brutto za kolejne stoisko. Do strefy rękodzielniczej mogą się zgłaszać wystawcy, których własnoręcznie wykonany asortyment stanowi co najmniej 50 % całości oferty. Organizator będzie weryfikował asortyment podczas imprezy. W razie stwierdzenia nieprawidłowości zostanie naliczona opłata w dwukrotnej wysokości jak za stoisko handlowe. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia wystawcy do alei handlowej (za odpowiednią opłatą) w przypadku, gdy zgłoszony asortyment nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym.
 • za stoisko w strefie promocyjnej (o charakterze edukacyjnym) Organizator nie pobiera opłat ani za stoisko ani za dostęp do prądu i auto za stoiskiem od fundacji, organizacji pozarządowych czy instytucji publicznych; firmy prywatne zobowiązane są uiścić opłatę o równowartości stoiska w strefie HANDLOWEJ. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji stoisk w strefie promocyjnej.
 1. Opłaty za parkowanie pojazdu oraz podłączenie do prądu:
 • za umożliwienie zaparkowania pojazdu przy stanowisku dodatkowa opłata wynosi 50 zł brutto,
 • za dostęp do prądu opłata wynosi 100 zł brutto

*opłata za prąd i auto przy stanowisku dotyczą wszystkich rodzajów stoisk, w tym zwolnionych z opłat oraz ze stosownymi ulgami, prócz stoisk ze strefy edukacyjnej;

Dostęp do prądu będzie dostępny w odległości ok. 50 metrów – Organizator nie zapewnia przedłużaczy.

źródło: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeń i regulamin dostępne są na stronie organizatora (tutaj)

Jarmark Dominikański ten współczesny odbywa się od 1990 roku w parku przy Muzeum Wnętrz Pałacowych. Inicjatorem wydarzenia był ówczesny Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Józef Waczyński. Przez lata impreza przybierała różną formę. Była dwu dniowa, a nawet tygodniowa jak podczas Jarmarku „Pandemicznego”, gdzie w jego ramach odbywały się warsztaty ludowe. Podczas pierwszego Jarmarku za scenę służyły dwie przyczepy ciągnikowe, zaś teren przygotowywali wolontariusze (głównie bracia ówczesnego dyrektora). Od tamtej pory wiele się zmieniło. Podczas Jarmarku występują gwiazdy, zaś w alejkach można spotkać dziesiątki wystawców i twórców ludowych. Więcej o historii Jarmarków przeczytacie (tutaj).

Dodaj komentarz