Ruszyła rekrutacja do przedszkoli i szkół w Gminie Choroszcz /dokumenty/

Dzisiaj rozpoczyna się rekrutacja do gminnych publicznych przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne do poszczególnych placówek w wersjach elektronicznych do pobrania:

Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Dokumenty do klasy pierwszej:

– karta zgłoszenia i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku.
zgoda na założenie konta szkolnego e-mail 
– oświadczenie woli po przyjęciu dziecka do klasy pierwszej.

 Dokumenty do oddziału przedszkolnego – kl. „0”

– kata zgłoszenia i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku.

 odpowiednio, jeśli kandydat spełnia następujące kryteria:

– kryteria przyjęć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym,
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
– oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
– załączniki nr 123 do Uchwały nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017r.
–  oświadczenie woli po przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego.

Przedszkole Samorządowe w Choroszczy:

wniosek o przyjęcie
oświadczenie o zatrudnieniu
oświadczenie o rodzeństwie
oświadczenie kontynuacja
oświadczenie samotne wychowywanie dziecka
oświadczenie wielodzietność

Przedszkole Samorządowe w Barszczewie:

wniosek o przyjęcie
oświadczenie rodzica pracującego
oświadczenie rodzeństwo kandydata
oświadczenie dwójka dzieci
oświadczenie samotne wychowywanie dziecka
oświadczenie wielodzietność

Szkoła Podstawowa w Złotorii

Na stronie internetowej SP w Złotorii brak jest plików rekrutacyjnych. Są do odbioru w placówce.

Harmonogram Rekrutacji

Szczegółowy harmonogram znajduje się w poniższej tabeli. 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka

od 06.03.2023 r.

 

do 17.03.2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki, wraz z wymaganą dokumentacją, potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 20.03.2023 r.

do 04.04.2023 r.

od 12.06.2023 r.

do 16.06.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 27.04.2023 r.

do 22.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki

do 28.04.2023 r.

 

do godz. 12.00

do 23.06.2023 r.

 

do godz. 12.00

Pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do danej placówki

do 11.05.2023 r. do 29.06.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki do 12.05.2023 r.

 

do godz. 12.00

do 30.06.2023 r.

do godz. 12.00

 

Źródło: choroszcz.pl, strony internetowe placówek

Dodaj komentarz