Rozpoczynamy cykl „Poznaj Radną/Radnego”

Radny – członek rady. Radnym może zostać każdy obywatel, który ukończył 18 lat i ma zaświadczenie o niekaralności. W Polsce najczęściej mianem radnych określa się członków wybieralnych organów samorządowych, np. rady gminy czy rady powiatu.

Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej.

Do podstawowych czterech funkcji radnego należą:

  • utrzymanie stałej więzi z mieszkańcami i ich organizacjami,
  • uczestniczenie w pracach rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany,
  • wybór przewodniczącego rady,
  • reprezentowanie wyborców w radzie gminy i w innych instytucjach samorządowych oraz troszczenie się o ich sprawy.

Wybrani radni podejmują najważniejsze decyzje w sprawach dotyczących gmin, powiatów, województw. Decydują na przykład o utrzymaniu szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, remontach ulic i ochronie środowiska naturalnego.

Istotnym punktem misji Horyzontów Choroszczy jest podnoszenie świadomości obywatelskiej mieszkańców Gminy Choroszcz. Tworząc ten portal chcemy pośredniczyć informacyjnie na drodze samorząd-mieszkańcy. Wyznając zasadę, że fundamentem zdrowo działającej społeczności lokalnej jest przejrzystość działań samorządu i podmiotowość mieszkańców postanowiliśmy zwrócić Państwa uwagę na funkcję Radnego/Radnej Rady Miejskiej. Warto pamiętać, że to osoby, którym większość z nas oddała głos w decydowaniu o naszym najbliższym środowisku, warunkach życia, poczuciu bezpieczeństwa i klimacie społecznym. 

W Polsce powoli zwiększa się świadomość obywatelska, a w mediach społecznościowych wyraźnie zaznaczają się ciekawe postacie świata polityki lokalnej. Widzimy radnych miejskich organizujących codzienną pomoc swojej społeczności, działaczy na rzecz środowiska naturalnego, organizatorów zbiórek pomocowych, włodarzy komunikujących się on-line ze swoimi wyborcami. Coraz więcej nonkonformistycznych osób które czerpią motywację do działań z kontaktu i szczerości względem wyborców. Nie mają poważniejszych spraw niż otwartość i komunikatywność z wyborcami, bo sesje RM to formalność, zwieńczenie, nie centrum aktywności. Mają tysiące obserwatorów swoich działań nie tylko ze swego okręgu, inspirują. Powoli kończy się era tajemniczych obrad i niezorientowanych obywateli. Szybciej następuje to w miastach, ale dzięki zinformatyzowaniu kanałów kontaktu podział na metropolie i prowincje zaciera się. Przedstawiamy Państwu takie osoby na łamach naszego pisma. Według Nas szablonowe wzorce samorządowców. 

Zanim jednak, pokażemy jak wygląda komunikacja z radnymi Gminy Choroszcz. Kto jest bliski powyższym sposobom działania? Kto, dlaczego i jak reprezentuje nasze sprawy? Pragnąc zebrać Państwu w jedno informacje o naszej władzy lokalnej i ich kanałach kontaktu z wyborcami otwieramy już jutro 18 lipca 2022 cykl Poznaj Radną/Radnego. Blisko dwa miesiące temu wysłaliśmy tym Państwu 5 pytań:

  1. Dlaczego zdecydowała/zdecydował się być Pan/Pani Radną/Radnym?
  2. Co motywuje Panią/Pana do działania na rzecz mieszkańców swojego okręgu?
  3. Z jakim największym problemem mierzyła/mierzył się Pani/Pan jako Radna/Radny podczas swojej kadencji?
  4. Co uważa Pani/Pan za swój największy sukces w pracy Radnej/Radnego?
  5. Jakie przed Panią/Panem stoją jeszcze wyzwania w aktualnej kadencji?

Pytania członkowie i członkinie rady otrzymali dwukrotnie drogą mailową (23 maja i przypominające 11 lipca), listowną: bezpośrednio od przewodniczącej RM, która nasze pismo przekazała Radnym na jednej z sesji Rady Miejskiej. 

Prezentację sylwetek i odpowiedzi na zadane pytania zaprezentujemy Państwu w cotygodniowych odsłonach w kolejności rejonami wyborczymi, zaczynając od Przewodniczącej i jej zastępców.

Już jutro sylwetka Przewodniczącej Rady Miejskiej Pani Beaty Marleny Jeżerys i jej odpowiedzi na powyższe pytania. Serdecznie zachęcamy do lektury. Bądźmy świadomymi obywatelami. 

Dodaj komentarz