Rozbudowa szkoły w Choroszczy ukończona

Jest dobra informacja dla uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy. Został ukończony nowy budynek, który powstał za dotychczasowym budynkiem przy ul. Powstania Styczniowego 1.  Niebawem, zapewne po feriach zimowych do nowego budynku przeniosą się „zerówkowicze”, którzy zyskają nowe i komfortowe przestrzenie. 

Na parterze, pierwszym piętrze i drugim piętrze są po 2 sale dydaktyczne (łącznie 6), na każdym piętrze są sanitariaty, a na parterze szatnia. W budynku jest zainstalowana winda. Nowy budynek jest połączony korytarzem ze „starym budynkiem”. W postępowaniu przetargowym gmina Choroszcz oszacowała koszt inwestycji na 4 695 000,00  zł , a najniższa oferta firmy MASTER Emil Borys sp.j. z Wysokiego Mazowieckiego opiewała na kwotę 8 744 820,00 zł. Koszt wyposażenia to dodatkowe ok. 170 tyś zł. 

Przenosiny „zerówkowiczów” rozwiążą problem, z którym od września mierzyła się dyrekcja Szkoły Podstawowej w Choroszczy. Przeprowadzona przed rokiem szkolnym 2023/2024 przez Gminę Choroszcz rewolucja związania z likwidacją oddziałów zerowych w przedszkolach i włączeniem tych wszystkich „zerówek” w struktury SP Choroszcz sprawiła wiele problemów lokalowych i kadrowych w szkole, które odbijały się na uczniach oraz kadrze pedagogicznej. Teraz w końcu wszyscy uczniowie klas 0-3 będą mieli lepsze warunki do stawiania swoich pierwszych kroków w edukacji. Nasuwa się jednak pytanie czy nie można było poczekać z tymi rewolucjami i na spokojnie przygotować nowego budynku na przyjęcie uczniów? Było przecież wiadomo, że na wrzesień nie będzie oddany do użytku. Najważniejsze jednak jest to, że 5-miesięczne problemy znajdą w końcu swój kres. 

Dodaj komentarz