Remont ulicy Powstania Styczniowego: sprostowanie Spółdzielni Mieszkaniowej

13 maja na naszej stronie opublikowaliśmy artykuł o rozpoczynającym się remoncie fragmentu ulicy Powstania Styczniowego.  Poniżej przedstawiamy sprostowanie, które otrzymaliśmy od Spółdzielni Mieszkaniowej dotyczącego jednego fragmentu artykułu.

Użyliśmy sformułowania: Inwestorem jest Gmina Choroszcz, której Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazała nieodpłatnie teren pod inwestycję. Spółdzielnia natomiast informuje, że przekazanie nastąpiło na podstawie „umowy użyczenia”. 

Na łamach Państwa portalu Horyzonty Choroszczy, opublikowana została krótka notatka nt. remontu ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy. W artykule pojawiło się stwierdzenie, że tutejsza Spółdzielnia Mieszkaniowa „przekazała nieodpłatnie teren pod inwestycję”. Otóż wyjaśniamy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa żadnego terenu nieodpłatnie nie przekazywała. Ponieważ ani Zarząd, ani Rada Nadzorcza Spółdzielni, w świetle obowiązującego prawa nie mają takich uprawnień. Owszem, udostępniliśmy fragment „swojego ” terenu na potrzeby realizacji tego – skądinąd  – ważnego przedsięwzięcia realizowanego przez Urząd Miasta. Udostępnienie to, zostało zrealizowane na podstawie zawartej umowy użyczenia z Gminą Choroszcz. Użyczenie to, dotyczyło określonego zakresu polegającego na rozbudowie i przebudowie wyżej wspomnianej ulicy, wraz rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej. Tak więc o żadnym nieodpłatnym przekazaniu terenów Spółdzielni nie może być mowy – zawarte stwierdzenie-  to rodzaj uproszczenia.  Spółdzielnia użyczyła niewielkie fragmenty terenów – na których powstaną niezbędne w tym miejscu miejsca parkingowe. Inwestycja ta przysłuży się uporządkowaniu ruchu kołowego i pieszego. Sądzimy, że zarówno mieszkańcy Spółdzielni , jak też inni użytkownicy skorzystają na tych zmianach.

Zarząd SM

Dodaj komentarz