Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół w Gminie Choroszcz

Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do gminnych publicznych przedszkoli, klasy zerowej oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Szczegółowy harmonogram znajduje się w poniższej tabeli. 

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka

od 06.03.2023 r. 

do 17.03.2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki, wraz z wymaganą dokumentacją, potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 20.03.2023 r.

do 04.04.2023 r.

od 12.06.2023 r.

do 16.06.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 27.04.2023 r.

do 22.06.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki

do 28.04.2023 r. 

do godz. 12.00

do 23.06.2023 r. 

do godz. 12.00

Pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do danej placówki

do 11.05.2023 r. do 29.06.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki do 12.05.2023 r. 

do godz. 12.00

do 30.06.2023 r.

do godz. 12.00

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz