Rekrutacja do przedszkoli, zerówki i I klasy Szkoły Podstawowej zakończona

Zakończył się podstawowy proces rekrutacyjny do gminnych placówek oświatowych. Na drzwiach placówek zostały wywieszone listy przyjętych dzieci. Teraz do 11 maja rodzice pozytywnie zakwalifikowanych dzieci mają czas na pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do danej placówki. Rekrutacja uzupełniająca ruszy 12 czerwca. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji:

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka

od 06.03.2023 r. 

do 17.03.2023 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki, wraz z wymaganą dokumentacją, potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20.03.2023 r.

do 04.04.2023 r.

od 12.06.2023 r.

do 16.06.2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 27.04.2023 r. do 22.06.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki do 28.04.2023 r. 

do godz. 12.00

do 23.06.2023 r.

 

do godz. 12.00

Pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do danej placówki

do 11.05.2023 r. do 29.06.2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki do 12.05.2023 r. 

do godz. 12.00

do 30.06.2023 r.

do godz. 12.00

Dodaj komentarz